Etterkommere til Karen Elisabeth Grude Koht og Halvdan Koht

23Kohtfam-1915 Gift med betyr både inngåtte ekteskap og samboerforhold.
Navn er navn ved fødsel / dåp, hvis kjent.


bilderad

1. Halvdan Koht f. 1873 gift med Karen
Elisabeth Grude f. 1871

Barn
1.01 Åse Koht f. 1905 gift med Sigmund
Skard f. 1903
1.02 Paul Koht f. 1913 gift med Grethe
Sofie Sverdrup f. 1913

Åse og Paul tok navnet Gruda
som mellomnavn.
Grethe Sofie slettet navnet
Sofie og h'en i Grethe

1.01 Åses barn
1.01.T1 Torild Skard f. 1936 gift med, skilt fra Berge Furre f. 1937, gift med, enke etter Kåre Øystein Hansen f. 1927
1.01.M1 Målfrid Skard f. 1936 gift med, skilt fra Kjell Magne Flekkøy, gift med, skilt fra Truls Wilhelm Gedde-Dahl.
1.01.Å3 Åsmund Skard f. 1939 gift med Liv Ingeborg (Livinken) Bjerkenes f. 1937
1.01.H3 Halvdan Skard f. 1939 gift med Arnlaug Leira f. 1940
1.01.05 Anne Skard f. 1946 gift med, skilt fra Lars Uno Thulin f. 1939.

1.01.M1 Målfrid tok mellomnavnet Grude.

1.01.M1 Målfrids barn
1.01.M1.01 Eirik Grude Flekkøy
1.01.M1.02 Ingunn Margrete Grude Flekkøy gift med Stian Dignes
1.01.M1.03 Kjetil Grude Flekkøy gift med Anita Salomonsen

1.01.M1.01 Eiriks barn
1.01.M1.01.01 Eilev Lilja Bye f. 1991
1.01.M1.01.02 Oda Grude Flekkøy

1.01.M1.03 Kjetils barn
1.01.M1.03.01 Renee Mari Salomonsen
1.01.M1.03.02 Idun Salomonsen.

1.01.Å3 Åsmunds barn
1.01.Å3.01 Dag Anatol Heintz f. 1959 gift med Mette Henrichsen
1.01.Å3.02 Torkel Ramstad
1.01.Å3.03 Sigmund Bjerkenes Skard f. 1969 gift med
Monica Lundal f. 1968

1.01.Å3.01 Dags barn
1.01.Å3.01.01 Ragnhild Elisabeth f. 1987
1.01.Å3.01.02 Jarl Aasmund f. 1989

1.01.Å3.03 Sigmunds barn
1.01.Å3.03.A1 Amanda f. 2009
1.01.Å3.03.M1 Mathias f. 2009

1.01.H3 Halvdans barn
1.01.H3.01 Halvard Leira f. 1976 gift med Vigdis

1.01.H3.01 Halvards barn
1.01.H3.01.01 Håkon Leira f. 2003
1.01.H3.01.02 Vilja Leira f. 2007

1.01.05 Annes barn
1.01.05.01 Håkon Skard Thulin f. 1978

Skiftet navn til Håkon Thulin Skard

1.02.Pauls barn
1.02.01 Harald Sverdrup Koht f. 1943 gift med Turid Johanne Birkeland f. 1943
1.02.02 Karen Elisabeth Koht f. 1944 gift med Eivind Hoffmann f. 1944
1.02.03 Erik Sverdrup Koht f. 1945 gift med, skilt fra Ulrike Deutschmann f. 1946, gift med Jing Lan Chen f. 1959

Karen Elisabeth tok fornavnet Lise

1.02.02 Lises barn
1.02.02.01 Espen Koht f. 1970
1.02.02.02 Aud Koht gift med Leslie Copeland

Leslie tok Koht som mellomnavn
Aud tok Copeland som mellomnavn

1.02.02.02 Auds barn
1.02.02.02.01 Stian
1.02.02.02.02 Thekla

1.02.03 Eriks barn
1.02.03.01 Elin Deutschmann f. 1970 gift med Torstein Engh f. 1968
1.02.03.02 Gea Koht f. 1980 gift med Bjarne Erik Næss f. 1982

Gea skiftet navn til Koht Næss

1.02.03.01 Elins barn
1.02.03.01.01 Chritoffer Engh f. 2003

1.02.03.02 Geas barn
1.02.03.02.01 Eira Koht Næss f. 2009
1.02.03.02.02 Tord Koht Næss f. 2011