Haralds elektroniske publikasjoner


Denne listen omfatter faglige publikasjoner som ligger åpent tilgjengelig på nettet. For de fleste dokumentene finnes det adresser som det bare er å klikke eller lime inn i nettleseren din. I andre tilfeller må du lime inn overskriften i en søkemotor for å finne dokumentet. Vær oppmerksom på at en del av dokumentene her er konferansebidrag som seinere er bearbeidet og utgitt som tidsskriftartikler eller bokkapitler.


ny Latvia – et lykkeland?


fra «På jakt og vakt» 2/2013Grasrota lever - Samspillet mellom kommune og områdeforeninger.


NEON konferansen 16-18. november 2011, Sesjon 5.1. Demokrati i organisasjoner og organisasjoner i demokratiet«Brukermedvirkning og modernisering i barnevernet».


Fagseminar i økonomi og styring, Høgskolen i Oslo, avd. ØKS. 17.3.2004.«New public management in Latvia: Variations in openness to customer requests in public agencies».


European Group of Public Administration, Annual Conference 4-7 September 2002.«Nyutdannete sosionomers og barnevernspedagogers holdninger til brukermedvirkning i barnevernet».


NEON konferansen 16-18. november 2011, Sesjon 5.1. Demokrati i organisasjoner og organisasjoner i demokratiet«On the Differences between Lithuanian and Norwegian Models of Social Welfare Provision»


I: Žaneta Ozolina og Nils Muižnieks, red.: Uncertain Transformations: New Domestic and International Challenges. LU Akadēmiskais apgāds, Riga 2007, 148-169. (Medforfatter/co-author: Arvydas Guogis).« Changing Patterns of Local Government and Civil Society: Towards a Common Model of Welfare Society in Latvia, Lithuania, Norway and Sweden?»


I: Žaneta Ozolina, red.: Negotiating Futures – States, Societies and the World.. (Medforfatter Geir C. Tufte). LU Akadēmiskais apgāds, Riga 2005, s. 61-68.«Does Local Democracy Have a Future? The Case of Local Government in Latvia».


I: Žaneta Ozoliņa og Inga Ulnicane-Ozoliņa, red.: Latvija 2020 [Latvia 2020: Fremtidige utfordringer for samfunn og stat], LU Akadēmiskais apgāds, Riga 2008, s. 41-49.«Varsling som risikosport i helse- og sosialsektoren.»


Bokmelding: När man måste säga ifrån: Om kritikk och whistleblowing i offentliga organisationer av Ulla-Carin Hedin, Sven-Axel Månsson og Ronny Tikkanen, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm 2008. Fontene forskning (2/2009), 101-103.«Gustav N. Kristensen: Born into a Dream: Academic Reforms in the Baltic Countries».


Současná Evropa 16 (1/2011), s. 183-185.«Rapporter fra norske granskingskommisjoner 1827-2009»
«Brukermedvirkning og modernisering i barnevernet»


Fagseminar i økonomi og styring, Høgskolen i Oslo.17.3.2004.«Skandinavisk hjelp til baltiske universitetsreformer,»


Forskerforum 38 (4/06), 32-33. Medforfatter: Gustav Kristensen.«The Nominal Group Technique: General Principles.»


[Daugavpils 2010].Lysark: « Statlig reformpolitikk og lokaldemokrati: Nordiske og baltiske perspektiver».


Fagkonferanse om styring og ledelse i offentlig virksomhet. 22.9.2009.7. juni 2013