Karen Elisabeth Grude Koht


1915KEGK var den nest eldste av åtte søsken - seks døtre og to sønner, som vokste opp på gården Brualand i Høyland, hvor hennes far, Martin Adolf Ingebretson Grude, var lensmann.

Den eldste søster, Inga Nielsen f. 1869, overtok gården etter at den hadde vært ute av familien noen år, og broren Ingebret f. 1874 var redaksjonssekretær i avisen “Stavangeren” . Resten av søsknene var alle bosatt på østlandet. Agnes Forfang f.1885, Karoline “Karo” Grude f. 1882, Nicolai “Nikkensen” Grude f. 1887, Margrete “Mæggi” Grude Tjensvoll f. 1889 og Elisabet “Lischen” Kviberg f. 1878.

- kilde Paul KohtWikipedia: Karen Grude Koht


Karen Elisabeth Grude Koht (født 16. november 1871 på Brueland i Høiland (Jæren), død 1960) var en norsk lærer og forkjemper for kvinnesaken...


Store norske leksikon: Karen Elisabeth Grude Koht


Karen Elisabeth Grude Koht, født i Sandnes, norsk pedagog og essayist, gift med H. Koht. Lærer bl.a. ved Statens lærerinneskole på Stabekk 1911-31, ved Sosiale kurser 1920-31, ved Den kvinnelige industriskole i Oslo 1925-31...Anton Aure: Karen Grude Koht (1916)


Den kvinna me her skal fortelja um høyrer ikkje til dei "skjønlitterære" bokskrivarar, og ho er kanskje difor mindre kjend millom ungdomen enn ho er verd aa vera...


Opprop om kvinnelig stemmerett (1905) .pdf-


Norges storting og regjering. Det norske vælgerfolk - de norke mænd - skal nu stemme over, om de er enige i den stedfunde opløsning af unionen. Vi er ikke i tvil m udfaldet..


Karen Grude Koht: For folke - og barneboksamlinger (1908)


Rasmus Løland er den ypperste barneskildrer i norsk literatur, om vi saa tar baade landsmaal og riksmaal med. Han har den store evne selv at kunne leve sine barnedage op igjen, selv at kunne tenke og føle som barn..


Karen Grude Koht: Foredrag om stemmerett for kvinner (1916) .pdf


Röstrett för kvinnor, side 3, Nordiska kvinnosakskonferensen i Stockholm den 10-11 november.


ny: Karen Grude Koht: Minner 1940-1945. Krigsutbruddet


Den siste dagen vi var sammen hjemme i «Karistua» - Halvdan og jeg - var mandag den 7de april 1940. Åse var reist til Stockholm med slne to smågutter, Slgmund var i Trondheim med småjentene, ...


ny: Torild Skard: Karen Grude Koht – en foregangskvinne (2013)


Pedagog, essayist og kvinnesaksforkjemper – står det om Karen Grude Koht i leksikon. Hun ble født 1871 og er min mormor – jeg bodde sammen med henne fra 1945 til hun døde i 1960, ...


Etterkommere